Math en onze ervaringen als gebruikers.
 

Het werken met de nieuwe reken methode:  Math is in volle gang.Onze ervaringen en die van de kinderen zijn positief.
 
Even een terugblik. Waarom kozen we voor Math: 
   inzicht hebben in en beschikken over leerlijnen
 vrij beschikken over alle “les”materiaal

Math biedt dus passend onderwijs voor alle kinderen en is daarom ook uitermate geschikt voor de hoogbegeaafde leerlingen van de Kwadraatafdeling.
Math gaat uit van de Kerndoelen voor het basisonderwijs en de hierbij behorende referentiekaders voor rekenen. Het is een methode waarmee wij ook een goede verantwoording kunnen afleggen.

In Math spreekt ons o.a. in het byzonder ook aan:
-het nog gerichter kunnen werken naar leerdoelen en beheersing
-meer inzicht in eigen leerproces
-meer sturing van eigen leerproces en doelen
-grotere zelfstandigheid
-meer aandacht voor reken strategieen
-aandacht voor samenwerkend leren
-bevordering van eigen motiovatie,  leerplezier en zelfvertrouwen
-het behouden van de natuurlijke leergierigheid van kinderen  en stimuleren
-Kinderen de ruimte en de middelen geven om zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen
-Leerkrachten de mogelijkheid bieden zich helemaal te richten op het primaire proces en de juiste instructie en coaching op maat geven.
-de portfolio mogelijkheid
-het feit dat het een digitale methode is  en daardoor o.a . het voordeel heeft dat het overal te openen is. De leerling kan thuis vorderingen trots tonen.
 
Het spreekt voor zich, dat wij met Math ook oog en aandacht hebben voor borging  en automatisering van kennis en vaardigheden bij kinderen.  
 
 Kinderen aan het woord:
 
Dit is mijn verhaal over Math. Math is onze nieuwe rekenmethode. Ik vind Math wel leuk, maar niet
altijd even handig. Want soms heb je alleen maar een oefening maar geen instructiefilm. En dan moet je hulp vragen aan een expert of de meester/juf. Een expert is een kind uit je klas die de oefening wel kan en zich heeft aangevinkt omdat hij/zij daar uitleg over kan geven. In Math werk je in rekendomeinen. Dat zijn eigenlijk een soort hoofdstukken. Dus bijvoor-beeld geld, hoofdrekenen en getallen. Dan heb je in die rekendomeinen allemaal opdrachten staan met oefeningen en instructiefilmpjes. Die oefeningen kunnen werkbladen zijn maar ook verwijzingen naar  internet. Als je een werkblad hebt gemaakt, moet je die in je eigen map doen. Als je een oefening op internet hebt gedaan dan maak je vervolgens een scherm afdruk. Een instructiefilmpje is alleen voor uitleg. Dit was mijn uitleg over Math.
 
Een leerling uit groep C
Math
Math is een reken programma voor de computer en Tablet. Math is een heel leuk reken programma, omdat je veel
leert. Een van die dingen is dat het je veel vrijheid geeft, want je moet zelf bepalen welke opdracht je doet. Je kunt dus ook afdalen door niks te doen. Daarom leer je bij Math een stukje zelfstandigheid. Math is een reken programma dat nog moet groeien met meer opdrachten bij domeinen (een domein is een soort hoofdstuk). Er zijn ook internet opdrachten en dat vind
ik leuk. Daarom vind ik Math een leuk reken programma.
Een leerling uit groep C.
 
Math
Het werken met Math op school
Onze school is bezig met een nieuwe reken methode. Math kent diverse rekendomeinen.
 Als je op een van die reken domeinen klikt dan kom je bij een scherm met allemaal vragen. Die vragen gaan over of je iets kan. En als je zeker weet dat je dat kan dan vink je de vraag aan.
En dan word het bij alle reken domeinen op je persoonlijke overzicht groen. Alles wat groen is dat kan je  al. Wij werken elke dag  aan Math. Bij mij komt Math heel goed over. In het begin was het wel even wennen. Want je hoeft nu niet meer uit de boeken te werken. Maar je werkt nu op internet. Het is ook zo, dat je er heel veel van leert. Want als je iets nog niet goed kunt dan klik je op een + en dan komen er allemaal hulpmiddelen tevoorschijn die je met dat onderdeel kunnen helpen. Ik heb er zelf al heel veel van geleerd. Ik leer niet alleen rekenen maar ik leer ook omgaan met mezelf. Ik leer omgaan dat als ik iets al kan, ik het gewoon moet aan vinken. Want je kunt ook alle opdrachten gaan maken, maar dat is niet altijd even slim. Ik ben zo'n gene. Maar doordat ik met Math leer werken leer ik ook mezelf beter kennen. Ik vind Math een echte aanrader, want je leert er super veel van.
Aan Math zit eigenlijk ook geen einde. Aan een reken boek zit een begin en een einde. De kaften. Maar aan Math komt geen eind. Er is geen plicht dat je bij het begin moet beginnen. Er is ook geen plicht dat je aan het einde moet eindigen. En dat kan ook niet eens. Want er is niet eens een begin en eind. Je kunt ook zien wie er goed in een onderdeel is. Natuurlijk wel alleen in jouw buurt. En dan kun je gewoon vragen hoe je iets doet aan iemand die er verstand van heeft. En je hoeft niet de hele tijd te vragen aan iedereen of iemand het snapt. Als meester bijv. even bezig is, kun je dan ook gewoon verder waar je mee bezig was en hoef je niet te wachten tot meester bij je is. Er zitten ook nadelen aan Math. Meester kan bijv. niet nakijken of je iets beheerst. Je kunt als je dat wilt ook gewoon alles aan vinken zonder dat je dat kan. Als je iets een maand geleden hebt gemaakt en je weet het nu niet meer dan heb je niet bijv. elke maand een herhaling aan wat je al hebt geleerd. En sommige dingen werken niet op de I - pad dus kun je niet altijd alles aan vinken. Dus het is eigenlijk ook je eigen
mening. Hoe je kunt omgaan met moeilijke dingen maar ook hoe je kunt omgaan met makkelijke dingen. Maar voor mij is het wel een aanrader maar op sommige punten zou ik veel liever een gewoon normaal boek hebben.
 
Ik vind Math een hele mooie methode,  omdat Je zelf kan kiezen wat je wilt leren of oefenen.
Ik ben altijd wel heel erg blij als ik iets kan afvinken! Ik denk als je Math vergelijkt met een andere methode dan leer je van Math veel meer. Je kunt dus ook je eigen moeilijkheid kiezen. Dus kies ik voor Math!!!
 
Een leerling uit groep  B
 
Math is voor mij best leuk, omdat het op allerlei manieren staat uitgelegd en je mag zelf de beste manier kiezen. Er zijn makkelijke en moeilijke leerdoelen bij. Er zijn levels van makkelijk naar moeilijk en in die levels zijn leerdoelen. Ik moet bijvoorbeeld Romeinse cijfers leren. Er zijn als uitleg filmpjes, tekst en werkbladen.


Een leerling uit groep A.
 
 
Enthousiaste verhalen dus! Mocht u als ouders naar aanleiding van deze door de kinderen geschreven eerste indrukken van het werken met Math vragen hebben, dan beantwoorden de leerkrachten deze natuurlijk graag. Net zoals uiteraard iedere vraag die er mocht leven over Math.
 
Wij zijn enthousiast over het werken met Math. Een uitstekende rekenmethode. Een methode waarbij we de kinderen prima kunnen volgen en de kinderen ook “een bewijslast”  hebben ten aanzien van hetgeen zij beheersen of denken te beheersen.
We rekenen op nog veel plezier bij het werken met Math.
 
Joyca, Aline, Janet, Gert, Petra. 
 


Archief

PERSBERICHT

We maken een radio!In de maand november werd op basisschool de Akker in Meppel een speciaal project gehouden. Dit project stond in het teken van de radiotechniek.
Vandaag de dag is het heel normaal om radiozenders te ontvangen via de kabel, internet of op de mobiele telefoon. Een druk op de knop en talloze radiostations uit de gehele wereld zijn te beluisteren. Radio 538 met Edwin Evers, SKY-radio met easy-listening-music. Via internet zijn radiostations vanuit alle uithoeken van de wereld te beluisteren. Voor de tegenwoordige jeugd een gewoon gegeven.
Maar hoe is dit nu allemaal ontstaan? Op welke wijze komen die radiosignalen bij ons?
Dat is een vraag die beantwoord werd tijdens de vier technieklessen die gegeven gaan werden op basisschool de Akker in Meppel.
Op vier vrijdagen werd aan de hoogste Kwadraatgroep van deze basisschool een serie lessen gegeven waarin de techniek achter de radio centraal stond. Daarbij worden allerlei aspecten centraal gesteld: wat is een spoel, een weerstand, een condensator, wat is de ‘Leydsche Flesch’? Hoe werkt een antenne, wat is de wet van Ohm en hoe bepalen we de waarde van een weerstand.
Theorie dus,maar daarnaast is de praktijk ook belangrijk. Hoe bouw je met weinig middelen een eenvoudige radio?
Want dat was een groot onderdeel van de lessen: met heel eenvoudige middelen een zgn. ‘schuifradio’ maken. En wel heel elementair! Met een spoel, weerstanden, IC’s, een condensator en… zonder antenne!
Er zijn 28 bouwpakketjes aangeschaft voor de leerlingen. Om deze schuifradio te bouwen moest er ook gesoldeerd worden. Dat gebeurde onder begeleiding van viijf gelicenseerde zendamateurs, Tinus Pasjes uit Gramsbergen met de roepnaam PA2WIV, Wim Schaap uit Vollenhove, PAoWSO, Wim Hoek, PA3AKK uit Willemsoord, Janneke de Jong, PA3BFA uit Mantinge en Joop, PA3JD uit Dedemsvaart. Daarnaast was er begeleiding van twee studenten van het VMBO Stad en Esch uit Meppel.
Het geheel werd ondersteund door het de VERON, de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Een landelijke vereniging, opgericht in 1945, en gedurende al die tijd de toonaangevende vereniging in Nederland op het gebied van radio-zendtechniek. Daarnaast werd door de RABObank financiële steun toegezegd.
Van de lessen werden video-opnames gemaakt die vertoond worden op You Tube.


 
Nieuwe Rekenmethode op de Kwadraatafdeling.
Binnenkort starten wij op de kwadraatafdeling met een nieuwe rekenmethode in de groepen A, B en C. De leerjaren 3 t/m 8 dus.  Het is de methode: Math van EXOVA. EXOVA betekent: Excellent Onderwijs Voor Allen.
De Akker deelt de EXOVA visie op onderwijs:
   
Math biedt dus passend onderwijs voor alle kinderen en is daarom ook uitermate geschikt voor de hoogbegeaafde leerlingen van de Kwadraatafdeling.
In Math spreekt ons o.a. in het byzonder ook aan:
-het nog gerichter kunnen werken naar leerdoelen en beheersing
-meer inzicht in eigen leerproces
-meer sturing van eigen leerproces en doelen
-grotere zelfstandigheid
-meer aandacht voor reken strategieen
-aandacht voor samenwerkend leren
-bevordering van eigen motiovatie,  leerplezier en zelfvertrouwen
-het behouden van de natuurlijke leergierigheid van kinderen  en stimuleren
-Kinderen de ruimte en de middelen geven om zich zoveel mogelijk zelfstandig te ontwikkelen
-Leerkrachten de mogelijkheid bieden zich helemaal te richten op het primaire proces en de juiste instructie en coaching op maat geven.
-de portfolio mogelijkheid .
 

De ontwikkeling van een digitale portfolio voor alle leerlingen van de Kwadraatafdeling.
Op de Kwadraatafdeling  willen wij dat kinderen zicht hebben op hun eigen leerontwikkeling en  eigenaar zijn van hun eigen  leerproces.  Om onze leerlingen hier bij te helpen zijn wij vorig schooljaar gestart met het ontwikkelen van een digitaal portfolio voor alle vakken. Een portfolio die o.a.  de leerdoelen voor kinderen visualiseert, hen begeleidt naar de volgende stap van naaste ontwikkeling, hen de kans geeft trots te mogen zijn op wat er al beheerst wordt, op het proces wat zij daarvoor hebben doorlopen en de moeite die zij daarvoor hebben moeten doen. 
Op dit moment zitten wij in de laatste fase van ontwikkeling.