Kwadraat juniorInhoudsopgave

Inleiding
1          Organisatie
1.1       Indeling van de groepen
1.2       Versnellen
2          Onderwijs 
2.1       Betekenisvol leren
2.2       Gevoeligheden bij kinderen
2.3       Faalangst
2.4       Perfectionisme

 
 
 
 
Inleiding
Waarom “Kwadraat  Info Junior”?
Beste ouders  van  “Kwadraat Junior”,
Voor u ligt: “ Kwadraat Info Junior ”.  “Kwadraat Info Junior”  dient er voor om ouders van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong  (leerlingen  met “Special Educational Needs”),  in algemene zin, meer informatie te verstrekken over het passende onderwijs aanbod dat hun kind  op de Akker ontvangt. 
“Kwadraat Info Junior” is een groei model  dat  steeds zal worden uitgebreid en actueel zal worden gehouden.
 
1         Organisatie
1.1       Indeling van de groepen
Om iedere leerling de juiste zorg, aandacht en een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden stellen wij de kleutergroepen bewust heterogeen samen. Op dit moment beschikt de kleuterafdeling van de Akker over 2 gemengde groepen 1-2.
1.2       Versnellen
In het basisonderwijs komt het zo af en toe voor dat een leerling versnelt (klas over slaat).
Hoewel  de noodzaak hiertoe met het aanbod van Kwadraat Junior door de vorm, inhoud en organisatie van het onderwijsaanbod erg klein is, komt het heel soms voor dat wij aan ouders het advies versnellen toch geven wanneer de ontwikkeling van het kind hier om vraagt.
 
2         Onderwijs  
2.1       Beredeneerd aanbod
In de groepen 1 en 2 bieden wij de kinderen een beredeneerd aanbod, waarbij we gebruikmaken van o.a. de methode: “Onderbouwd”. Hiermee worden alle ontwikkelingsfacetten gestimuleerd en komen de Kerndoelen voor de groepen 1 en 2 allen aan bod. Binnen het aanbod van Onderbouwd wordt rekening gehouden met de grote niveauverschillen die er tussen kinderen kunnen zijn in eenzelfde leeftijdsgroep. Zo zijn er voor groep 1 zowel als voor groep 2 meerdere niveau’s (oplopend in moeilijkheidsgraad)  binnen de leerdoelen met tevens de mogelijkheid tot verdieping/verrijking.  We kunnen hierdoor met alle kinderen over een zelfde thema spelen en werken terwijl ieder kind hierbij een passend aanbod krijgt. 
Door middel van ons Leerling Volg Systeem volgen wij de leervorderingen van ieder kind goed en spelen er op in met een passend aanbod/leerdoel.
Het gegeven dat er binnen een groep op  meerdere niveau’s gewerkt wordt, werkt stimulerend voor alle kinderen. Het maakt ook dat kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat verschillend zijn heel gewoon is.
Het stellen van hogere denkvragen en onderzoekend leren nemen een belangrijke plek in bij het onderwijsaanbod van Kwadraat Junior.
Kwadraat Junior beschikt ook over een kleuterverbredingsgroep. Kinderen die dit aanbod nodig hebben om zich op een goede wijze te kunnen ontwikkelen gaan hier 1 keer per week naar toe. Vanuit de verbredingsgroep krijgen zij weer opdrachten mee naar hun eigen groep om gedurende de week mee aan de slag te gaan.   
2.2       Verrijken
Voor de verrijking van het onderwijs maken wij o.a gebruik van Levelspel, de Denksleutels en de taxonomie van Bloom. Hierdoor zijn er ook o.a. in de producten van kinderen verschillen, doordat er verschillende manieren van verwerking mogelijk zijn.

2.3       Faalangst
Ook bij hoogbegaafde kinderen kan er sprake zijn van faalangst. Op de Akker vinden wij het belangrijk dat kinderen leren vanuit een positieve mind set: we gaan naar school om te leren. Leren betekent niet dat je alles al kan en weet. Bij leren hoort dat je fouten maakt. Bij ons is fouten maken iets wat er bij hoort. En van je fouten kun je leren.
2.4       Perfectionisme
Hoogbegaafdheid en perfectionisme gaan nogal eens samen. We besteden hier aandacht aan, om te voorkomen dat kinderen zichzelf blijven remmen en niet verder komen in hun ontwikkeling.