Kwadraat junior

Kwadraat junior is het (passende) onderwijsaanbod wat wij bieden binnen de onderbouw van de Akker aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hiervoor is vroegsignalering belangrijk, dat begint al in onze peutergroepen. Door vroeg te signaleren kan in de begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong rekening worden gehouden met hun leerbehoeften en ontwikkelingslijnen. Voor de doorgaande lijn van de peutergroep naar de kleutergroep is een warme overdacht. In de kleutergroep bieden wij verdieping en verrijking binnen de klas, aangevuld met één keer per week de verbredingsgroep buiten de klas.

Om iedere leerling de juiste zorg, aandacht en een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden stellen wij de kleutergroepen bewust heterogeen samen. Op dit moment beschikt de kleuterafdeling van de Akker over 2 gemengde groepen 1-2. In de groepen 1 en 2 bieden wij de kinderen een beredeneerd aanbod, waarbij we gebruikmaken van  de methode: “Onderbouwd”. Hiermee worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd en komen de kerndoelen voor de groepen 1 en 2 allen aan bod. Binnen het aanbod van Onderbouwd wordt rekening gehouden met de grote niveauverschillen die er tussen kinderen kunnen zijn in eenzelfde leeftijdsgroep. Zo zijn er voor groep 1 zowel als voor groep 2 meerdere niveaus (oplopend in moeilijkheidsgraad)  binnen de leerdoelen met tevens de mogelijkheid tot verdieping/verrijking.  We kunnen hierdoor met alle kinderen over een zelfde thema spelen en werken terwijl ieder kind hierbij een passend aanbod krijgt.  Door middel van ons leerlingvolgsysteem volgen wij de leervorderingen van ieder kind goed en spelen er op in met een passend aanbod/leerdoel. Het gegeven dat er binnen een groep op meerdere niveaus gewerkt wordt, werkt stimulerend voor alle kinderen. Het maakt ook dat kinderen al op jonge leeftijd ervaren dat verschillend zijn heel gewoon is. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong bieden wij verdieping en verrijking binnen en buiten de klas. In de klas gebeurd dit door het aanbieden van denksleutels, waarbij creatief denken centraal staat en door het stellen van complexere vagen. In de klas en buiten de klas in de verbredingsgroep leren we over hoe leren en je brein werkt en over mindset. We bespreken het belang van fouten (durven) maken en stimuleren een groeimindset in de klas onder meer door het spelen van levelspel. Dit zijn smartgames die oplopen in moeilijkheid, waardoor kinderen kunnen oefenen met doorzetten als het moeilijk is.

Voor alle kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong is het zo dat ze in een ‘gewone’ groep zitten met peuters of kleuters samen. Daar is ieder kind welkom en is veel individuele aandacht voor elk kind. Kinderen kunnen zo in een veilige omgeving op onderzoek uit gaan en worden uitgedaagd om op eigen niveau met verschillende materialen aan de slag te gaan.