De School maatschapelijk werker.


Mijn naam is Janny Brandhof en sinds vorig schooljaar ben ik de

schoolmaatschappelijk werker voor de Akker.

Wat doet een school Maatschappelijk werker?

Een school Maatschappelijk werker biedt professionele hulp aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij

het omgaan met of het oplossen van verschillende problemen.
 

Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de

interne begeleider of de leerkracht, maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met

de schoolmaatschappelijk werker.
 

Een reden om dat te doen is bijvoorbeeld:

• uw kind komt thuis en vertelt dat hij of zij steeds gepest wordt en daarom geen zin meer heeft om naar

school te gaan

• uw kind is de laatste tijd erg stil en u komt er maar niet achter wat er aan de hand is

• uw kind is juist extra druk, wat op school en thuis moeilijkheden veroorzaakt

• als ouder vindt u het lastig om voet bij stuk te houden over afgesproken (gedrags)regels

met uw kind of er is steeds ruzie over de grenzen die u stelt

• er zijn problemen in de thuissituatie en u merkt dat uw kind zich daardoor anders gedraagt
 

Vaak is een gesprek met de schoolmaatschappelijk werker voldoende om weer vooruit te kunnen. In andere gevallen is

een wat langere vorm van hulp of ondersteuning nodig. Dit wordt in gezamenlijk overleg afgesproken. De gesprekken

kunnen op school of thuis plaatsvinden, maar op ons centrale kantoor is ook een mogelijkheid.

De schoolmaatschappelijk werker verwijst door wanneer meer of andere hulp nodig is. Het schoolmaatschappelijk werk is

partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Zonder toestemming verstrekt het schoolmaatschappelijk werk geen informatie over u aan derden. Bovendien heeft u

altijd het recht de eigen gegevens in te zien.
 

Als u vragen heeft, kom dan gerust langs. Op maandagochtend in de even week ben ik aanwezig op de Akker. U kunt

altijd vanaf 8.15 uur bij mij binnenlopen.


Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd.
Telefoon: 06-22147428

 

E-mail: j.vd.brandhof@welzijnmw.nl 


In de schoolvakanties en buiten schooltijden is er altijd iemand van het School Maatschappelijk Werk bereikbaar via het

centrale kantoor:

Welzijn Meppel Westerveld 0852731444.

(maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur)