Passend Onderwijs

 Op de Akker gaan  wij er van uit dat verschillen tussen kinderen gewoon zijn. Wij werken er dan ook dagelijks aan om ieder kind dat onderwijsaanbod te geven wat nodig is om zich zo optimaal en breed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Dat is maatwerk.
We hebben hoge verwachtingen van ieder kind en zien het dan ook als onze opdracht om het maximale uit ieder kind te halen. Om dit te kunnen verwezenlijken volgen we de kinderen heel goed om zo aan te kunnen sluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Brede talentontwikkeling speelt ook een belangrijke rol. Zo nemen, naast het verstandelijke leren, o.a. sport en spel, cultuur, burgerschap, muziek, zang, dans, drama, koken en de creatieve vakken een belangrijke plaats in. Waar mogelijk houden we rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen.
We zien ieder kind als een ster die moet kunnen stralen om dagelijks de juiste mate van welbevinden te kunnen ervaren.