Werkgroep luizenmoeders:
De luizenmoeders hebben het afgelopen jaar ook weer controles uitgeoefend na elke vakantie van minimaal een week. De controles zijn per groep. Elke locatie heeft in principe, zijn eigen luizenmoeders. Op leerlingenlijsten wordt genoteerd of er wel of geen luizen/neten aanwezig zijn. Aan de kinderen wordt hierover geen melding gedaan. Ook wordt er in verband met privacy geen melding aan andere ouders gedaan. De namen van de desbetreffende kinderen worden aan de directeur van de school doorgegeven, die contact met de ouders opneemt en daarbij uitleg over de behandeling geeft of doorverwijst naar het aanspreekpunt van de luizenmoeders. Bij een of meer meldingen in een groep krijgen alle kinderen uit die groep een brief mee (Dit geld voor het hoofdgebouw). Op de Twee Sprong worden de ouders/verzorgers per mail op de hoogte gebracht.
Is er hoofdluis in een groep dan wordt ook de leerkracht op de hoogte gesteld, zodat deze maatregelen kan nemen voor de poppenhoek, verkleedkleren, verfschorten en dergelijke.
In de groepen waar hoofdluis is geconstateerd vindt na 2 weken nacontrole plaats.
Het team heeft in samenspraak met de OR en MZR een luizenpreventiebeleid opgesteld. Belangrijk onderdeel is het verplicht gebruik van een luizencape. Gekozen is voor de witte bugbag, omdat deze brandveilig is. Ook is deze bugbag van boven gesloten. Bovendien lijkt het minder rommelig, als er allemaal dezelfde bugbags aan de kapstok hangen.
De luizencape dient u zelf aan te schaffen, deze kunt u kopen bij de apotheek.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda Jansen (06-28203648).