Beste ouders,

Op deze pagina vindt u onder andere de notulen van de medezeggenschapsraad. Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de leden terecht.

vriendelijke groet,
de MR


   
Helaas niet op de foto: Harold Hofenk.


Jaarverslag 2015-2016Notulen oktober 2016

Notulen november 2016

Notulen Januari 2017

Notulen Maart 2017

Notulen April 2017

Notulen Mei 2017