Pluskinderopvang

De verenigingen PCBO Meppel en VCPOZD hebben de afgelopen periode het initiatief genomen om de “Stichting Kinderopvang Zuidwest-Drenthe” op te richten. Onder deze naam is deze stichting geregistreerd, maar “Pluskinderopvang” zal de naam zijn die u veel vaker zult horen.
Ook CBS de Akker zal na de zomervakantie verder gaan als integraal kindcentrum (IKC) met een doorgaande lijn van basisschool en opvang van 2-12 jaar en een gezamenlijk team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
 
Binnen Kindcentrum de Akker:
(* Tarieven en meer specifieke zaken vindt u hieronder)
 
Peuteropvang (peuterspeelzaal).*
Peuters krijgen 2 ochtenden aangeboden in plaats van een ochtend en een middag. De begin- en eindtijden worden gekoppeld aan de schooltijden, waardoor brengen en halen gemakkelijker wordt. Uitvoering berust bij Pluskinderopvang.
 
Kinderopvang.*
 In ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 4 jaar: afhankelijk van voldoende aanmeldingen. Wederom uitgevoerd door Pluskinderopvang.
 
BSO.*
In ontwikkeling voor de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar: afhankelijk van voldoende aanmeldingen.
Ook hier berust de uitvoering bij Pluskinderopvang.
 
Basisschool CBS de Akker.
Basisschool met de groepen 1 t/m 8 (incl. kwadraatafdeling), behorend bij PCBO Meppel.
 
TSO
Het nieuwe overblijven: een gezamenlijke, gezonde lunch voor alle kinderen. 
 
De coördinator van de Stichting Kinderopvang Zuidwest Drenthe is mevrouw Marijke Toering
(06-46372288.) Inschrijfformulieren worden zo spoedig mogelijk geplaatst onder de pen ‘formulieren’ op onze website (cbsdeakker.com).