hoofdlocatie en dislocatie
Engelgaarde 31
7943 LD Meppel
Tel: 0522-251513

 

Algemene vragen aan de directie kunnen gestuurd worden naar:  info@cbsdeakker.com

Vragen voor leerlingenadministratie en facturatie graag naar
administratie@cbsdeakker.com