Onze school.

Beste ouders en andere belangstellenden,
Hartelijk dank voor de belangstelling die u in onze school toont door het bezoeken van onze website. Een site waarmee wij de bedoeling hebben u te informeren en een indruk te geven van onze visie, missie en de wijze waarop wij dit vormgeven.
Met de informatie op onze site willen wij bovenal laten zien dat de Akker een open Christelijke school is waar iedereen zich welkom mag weten. Een school waar wij met passie werken aan een veilige sfeer, het  welbevinden van ieder kind en  aan goed onderwijs dat is afgestemd op elk kind dat aan ons wordt toevertrouwd.
Aandacht dus voor de ontwikkeling van ieder kind en elk kind helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen is ons motto. 
Woorden en foto’s zijn natuurlijk mooi, maar wanneer u ons onderwijs in de dagelijkse praktijk in werking zou willen zien en de sfeer wilt proeven, dan nodigen wij u van harte uit om hiervoor een telefonische afspraak te maken. Welkom!
Namens allen met een vriendelijke groet,
Mariëlle Timmerman -directeur.