Identiteit is de weg terug

langs plaatsen waar we ooit geweest zijn

 

Aan de naam De Akker ligt een gedachte ten grondslag. Met deze naam willen we uitdrukken dat onze school een vruchtbare bodem aanbiedt, waar de kinderen een goede start kunnen maken en kunnen groeien in hun ontwikkeling. We hopen dat de kinderen op latere leeftijd het geleerde niet alleen zullen gebruiken voor hun eigen ontplooiing, maar dat ze zich ook zullen inzetten voor hun medemensen.

 

Identiteit betekent feitelijk:

datgene wat een school tot déze specifieke school maakt'.

 

Daaronder verstaan we dus meer dan alleen de christelijke identiteit van de school. Het omhelst alles wat we doen om ons doel te bereiken nl: Kinderen begeleiden bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden in een veilige en vertrouwde sfeer.